ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಹಂತಾನುಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು www.eShale.org/ganita8910 ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವೇ  ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

 

ಸಂ.

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

1

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

2

ತ್ರಿಭುಜಗಳು

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

 

3

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು

3.1

3.2

3.3

 

3.4

3.5

3.6

3.7

4

ವೃತ್ತಗಳು

4.1

4.2

 

 

 

 

 

5

ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು

5.1

5.2

5.3

 

 

 

 

6

ರಚನೆಗಳು

 

 

7

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

7.1

7.2

7.3

7.4

 

 

 

8

ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

8.1

8.2

8.3

8.4

 

 

 

9

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

9.1

9.2

9.3

9.4

 

 

 

10

ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು

10.1

10.2

10.3

10.4

 

 

 

11

ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

11.1

11.2

11.3

11.4

 

 

 

12

ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು

12.1

 

 

 

 

 

 

13

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

13.1

13.2

13.3

13.4

 

 

 

14

ಸಂಭವನೀಯತೆ

14.1

14.2

 

 

 

 

 

15

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

 

 

ವಿ.ಸೂ. ಮೇಲಿನ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ  freeganita@gmail  ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ.